Lelki alapvetés

Egyházi megnyilatkozások az emberi méltóságról

Emberkereskedelem

Imádságban együtt

Hogyan segíthet?

Hasznos linkek

Programok, események

Rólunk

Éves beszámolók

Elérhetőségünk

 

PROGRAMOK, ESEMÉNYEK

 

2022. február 8.

Szentmise az emberkereskedelem áldozataiért

és hálaadás a SOLWODI Hungary Egyesület öt éves munkájáért

 2022. február 8-án, Bakhita Szent Jozefinának, a modern kori rabszolgaság miatt szenvedő emberek védőszentjének ünnepén hálaadó szentmisére került sor a jezsuiták budapesti Jézus Szíve templomában. Mint Ferenc pápa felhívására 2015 óta minden évben, így most is az emberkereskedelem áldozataiért, túlélőiért, az elkövetők megtéréséért és saját magunk érzékenységéért és segítséget nyújtó bátorságáért imádkoztunk. A szentmisét és szentbeszédet ezúttal Vízi Elemér SJ tartományfőnök tartotta Hiba György SJ és Wilheim Péter atya koncelebrálásával.

A szentmise után 5 éves születésnapot ünnepeltünk a Párbeszéd Háza dísztermében, hiszen 2017. február 8-án került sor a SOLWODI Hungary Egyesület alapítási dokumentumának aláírására. A kötetlen együttlét és beszélgetés mellett alkalom nyílt az öt éves szolgálat megismerésére. Légrádi Gabriella nővér, az egyesület elnöke képes beszámolót tartott az elmúlt fél évtized céljairól, munkájáról és eredményeiről. Meglepetés volt mindannyiunk számára, hogy Dr. Lea Ackermann nővér videóüzenetben köszöntötte az egyesület tagjait és buzdította a nővéreket a kiszolgáltatott nők támogatására, védelmére. Az együttlétet közös tortázás és kis ajándékcsomagok kiosztása zárta.

Hálásan köszönünk minden támogatást és együttműködési lehetőséget partnereinknek, szervezeteknek és magánszemélyeknek egyaránt, akikkel az elmúlt öt évben bármilyen módon kapcsolatba kerültünk és így segíthettük a hozzánk forduló szükségben lévőket!

 Részlet az egyetemes könyörgésekből

 „Urunk, Te, aki azért jöttél, hogy életünk legyen és bőségben legyen, szereteteddel érints meg azok szívét, akik áldozatként segítségért kiáltanak.

Adj nekünk Urunk, alázatos és bátor szívet az elhatalmasodó embertelenség napjaiban, tudva, hogy nem test és vér ellen harcolunk. A Te szereteted és irgalmas igazságod legyen a mi védelmünk, akik testvéreink emberi méltósága mellett köteleződünk el.

Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért, különösen a magyar áldozatokért, és mindazokért, akik embertelen körülmények között éltek és haltak meg. Fogadd magadhoz őket, Urunk, és légy a békéjük, annyi fájdalom és szenvedés után.”

   
   
   

 

 

 

2021. október 16.

Konferencia az emberkereskedelem elleni küzdelem napja alkalmából

Október 18. az emberkereskedelem elleni küzdelem napja az Európai Unióban. Ebből az alkalomból a SOLWODI Hungary Egyesület a Párbeszéd Házával karöltve 2021. október 16-án, szombaton konferenciát rendezett, mely egyszerre zajlott a helyszínen és az online térben.

Légrádi Gabriella a SOLWODI Hungary Egyesület elnöke, a konferenciát megnyitó beszédében felhívta a figyelmet az emberi méltóság minden helyzetben való szem előtt tartására és arra, hogy mindenkinek küzdenie kell az emberkereskedelem és annak leggyakoribb formája, a prostitúció ellen. Röviden ismertette az egyesület tevékenységét és az áldozatazonosítás és segítségnyújtás területén végzett munkát.

 Dr. Jakubovich Nóra Tamara, a Belügyminisztérium osztályvezetője mutatta be hogyan és miként lép fel a Magyar Állam az emberkereskedelem ellen. Elmondta, hogy az állam által kidolgozott stratégia csak akkor tud sikeres lenni, ha abban nem csak az állami szereplők: rendőrség, családvédelmi hatóságok stb. hanem a társadalom egésze, az egyének és a civil szervezetek is együttműködnek. Ismertette az elfogadott Nemzeti Stratégiát és annak részeit: az áldozatok azonosítására szolgáló rendszert és lehetőségeket. Beszélt a már működő Áldozatsegítő Központok által végzett munkáról és arról, hogy a tervek szerint minden megyeszékhelyen lesz ilyen központ. Ismertette az adatokat is: az egyes célországokban regisztrált áldozatok állampolgárságára nézve a második legtöbb áldozat Magyarországról kerül ki. A prostitúció áldozatainak legtöbbje, 72%-a nő vagy leány, míg a munka célú kizsákmányolás áldozatainak túlnyomó része férfi. A legtöbb áldozat Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Tolna és Baranya megyéből kerül ki. Az áldozattá válás lehetőségét erősíti a szegénység, az egyedüllét, izoláció, a kilátástalanság, a diszfunkcionális családi helyzet és sajnos nagyon sokan válnak áldozattá az állami gondoskodásban neveltek közül, mert őket érzelmi szinten rendkívül könnyű becsapni és ez az, amit a kerítők pontosan tudnak és ki is használnak. Kiemelte a megelőzés fontosságát, valamint azt, hogy a társadalom tagjai értsék és figyeljék azokat a jeleket, amelyek arra engednek következtetni, hogy valaki áldozattá válhat vagy már áldozat. Hangsúlyozta, hogy a társadalomnak cselekvően fel kell lépni az emberkereskedelem és a kizsákmányolás minden formája ellen, az információkat át kell tudni adni a hatóságok részére, hogy fel lehessen lépni az áldozatok védelmében, valamint az elkövetők ellen a büntetőjog eszközeivel.

 A konferencia következő előadója De Coll Ágnes, a Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni küzdelem programvezetője volt. Ő a munka célú kizsákmányolásra helyezte a hangsúlyt. A kizsákmányolás ezen formájára Magyarországon a „csicskáztatás” kifejezést használják. Kiemelte, a mélyszegénységben vagy fogyatékkal, pszichológiai-pszichiátriai betegséggel élők a legveszélyeztetettebbek ezen a területen. Ebből a csoportból kerül ki az áldozatok legtöbbje. De Coll Ágnes ismertette a Baptista Szeretetszolgálat tevékenységét, azt, hogy egyedi kockázatelemzés alapján döntik el, mely áldozat részére milyen segítséget nyújtanak. Beszélt arról, hogy védett házat is tartanak fenn a rászorulók részére, továbbá az előző előadóhoz hasonlóan hangsúlyozta a társadalom figyelmének felhívását az emberkereskedelem kiváltó okainak felismerésére és az áldozatok azonosítására.

 Rövid szünet után Kovács László rendőr ezredes beszélt a Belügyminisztérium azon tevékenységéről, melyben a leghátrányosabb 300 magyar településen azon dolgoznak, hogy a települések egésze, mint közösség és a benne élők külön-külön megtalálják a kiutat a mélyszegénységből, a munkanélküliségből, a lelki és fizikai sivárságból.

 A konferencia résztvevői meghallgathatták egy a prostitúcióban részt vett, majd onnan sikerrel megszabadult túlélő vallomását arról, hogyan és miként került bele a prostitúcióba és mi volt az az út, amelyen keresztül sikerült kilépnie onnan. Megrendítő vallomásában beszélt saját érzelmeiről, önbecsüléséről és arról, hogy Istenbe vetett hit nélkül nem tudott volna kilépni az őt körülvevő közegből.

A megrendítő tanúvallomás után az előadók a közönség kérdéseire válaszoltak, végül Sajgó Szabolcs SJ gondolatai zárták a félnapos konferenciát.

 

 

 

 

 

2021. február 8.

Szentmise Bakhita Szent Jozefina emléknapján

A SOLWODI Hungary Egyesület tagjai immár hetedik alkalommal szerveztek szentmisét az emberkereskedelem elleni imanap keretében. Hagyományainkhoz hűen a jezsuiták budapesti Jézus Szíve templomában imádkoztunk és ajánlottuk fel a legszentebb áldozatot mindazokért, akik akár önhibájukon kívül, akár figyelmetlenségük vagy ismeretek hiánya okán az emberkereskedelem hálójának csapdájába estek. Sokakat közülük, főleg nőket, prostitúcióra kényszerítettek, de vannak, akik a munkaalapú kizsákmányolás áldozataivá váltak. A szentmise főcelebránsa Cserháti Ferenc püspök úr, a külföldi magyarok lelkipásztora volt. A jezsuiták részéről Sajgó Szabolcs SJ atya, a Párbeszéd Háza igazgatója és Kiss Ulrich SJ koncelebrált. Az egyetemes könyörgésekben minden áldozatról és túlélőről megemlékeztünk, és fohászkodtunk azok megtéréséért, akik ezeket a bűncselekményeket elkövetik. A szentmisén néhányan jelen tudtunk lenni. Akik a pandémia miatt otthon maradásra kényszerültek, online módon kapcsolódhattak be a szentmise közvetítésbe.

Köszönjük a jezsuiták évek óta tartó támogató együttműködését és Ferenc püspök atya jelenlétét!

 

2020. október 21.

Figyelemfelkeltő és érzékenyítő továbbképzés intézményvezetőknek Pécsett 

 

Egyesületünknek a pandémia adta korlátozások közepette is sikerült 2020. október 21-én érzékenyítő programot tartani a pécsi egyházmegye oktatás-nevelési intézményeiben vezető szolgálatot végző pedagógusai számára. Ennek a szerdai alkalomnak az apropója egyrészt október 18., az Emberkereskedelem elleni küzdelem Európai napja volt, másrészt pedig az a szomorú tény, hogy ezeknek a szörnyű és hálózatban elkövetett bűncselekményeknek az áldozatai és túlélői nagy számban Baranya megyéből származnak. Ezért fontos volt számunkra a jelenség iránti figyelem felkeltése, az aktuális helyzet tudatosítása és konkrét információk átadása prevenció és segítségnyújtás céljából.

Egyesületünk bemutatkozása után Németh Ágnes, az ORFK rendőrezredese beszélt az emberkereskedelem helyzetéről Magyarországon és Európában és felvázolta az együttműködési lehetőségeket a veszélyeztetettek és érintettek szolgálatában. Őt Koós Judit rendőr őrnagy bűnmegelőzési és áldozatvédelmi referens előadása követte, akinek témája a függőségek és a ránk-bízottak védelmében végzett iskolai érzékenyítő műhelyek tapasztalatai volt.

Harmadik előadónk, Dr. Martony Ágnes, a The Centre for the Study of New Security Challenges Ltd. (UK) igazgatója Skóciából jelentkezett be online. Előadásának címe: Lehetőségek és kihívások az online térben felnőtteknek és gyermekeknek; Tapasztalatok az Egyesült Királyságból a pandémia alatt.

A délelőtti beszédeket Kovács László rendőr ezredes úr zárta, aki a mélyszegénységben élő emberek segítésének országos projektje kapcsán szerzett személyes tapasztalataiból kiindulva konkrét esetek hátterét világította meg abból a szempontból, hogy mi vezethet leginkább fiatal lányok eladásához és mire kellene figyelnünk ennek megakadályozása céljából.

Délután kerekasztal beszélgetésre került sor az előadókkal. A programnak ebben a részében telefonon kapcsolódott be Nyugat-Európából egy olyan magyar hölgy, aki jó külföldi munkalehetőség ígéretével nyugatra ment és ott évekig prostitúcióra kényszerítették. Végül sikerült kiszabadulnia és most egyesületünkkel együttműködve igyekszik a veszélyeztetetteknek és a prevencióban fontos célcsoportoknak, ez esetben egyházmegyei iskolák intézményvezetőinek figyelmét felhívni az emberkereskedelem jelenlétére és működésére.

A program résztvevőitől kapott visszajelzések igazolják, mennyire fontosak és időszerűek az ebben a témában szervezett továbbképzések.

Köszönjük a meghívást és a program megszervezésében nyújtott mindennemű segítséget!

   
   
   

 

2020 október 17-én került megrendezésre a SOLWODI Hungary Egyesület és a Párbeszéd Háza együttműködésében gyermek és ifjúsági csoportot vezető fiataloknak szóló műhely. Szakmai előadó, a műhely vezetője  Koós Judit rendőr őrnagy, bűnmegelőzési – áldozatvédelmi referens volt.

 

Az emberkereskedelem elleni küzdelem részeként, a megelőzésében fontosnak tartjuk olyan műhelyek szervezését, melyek célja információt és gyakorlati segítséget nyújtani a veszélyeztetettek felismerésében, az érintettek szakszerű segítésében.

 

Az emberkereskedelem európai napjához (október 18.) kapcsolódó rendezvény foglalkozott a függőségekkel, az online tér veszélyeivel, családon belüli bántalmazással és megoldási lehetőségeket is kínált, ezzel felkészítve a csoportvezetőket a nehéz helyzetben lévő fiatalok támogatására, hogy mielőbb megfelelő segítséget kapjanak.

 

Az esemény honlapja:
http://parbeszedhaza.hu/esemeny/muhely-gyermek-es-ifjusagi-csoportot-vezeto-fiataloknak

 

 

   
   

 


 

2019. február 8. 15:00
Imanap az emberkereskedelem áldozataiért
a SOLWODI Hungary Egyesület és a Párbeszéd Háza szervezésében 2019. február 8.-án Bővebb információ és regisztráció:

http://parbeszedhaza.hu/esemeny/imanap-az-emberkereskedelem-aldozataiert

Az egyház hatékony jelzőrendszerré válhat 

http://parbeszedhaza.hu/reflection/az-egyhaz-hatekony-jelzorendszerre-valhat-interju-egy-szerzetesnoverrel-az-emberkereskedelemrol

 

 

Interaktív műhely a modernkori rabszolgaságról

2018. június 12.-én, 18.00-20.00 között

Helyszín: Budapest, VIII. ker. Horánszky u. 14.

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges az info@solwodi.hu címen.

2. Filmek, videók

Összetört álmok sugárútján

 

 

Riasztás (HÍR TV riport)

 

 

 Élet 10 év szexrabszolgaság után

 

 

Lillia története

 

 

A woman captured

 

A WOMAN CAPTURED TRAILER - Sundance Documentary Competition 2018 from Éclipse Film on Vimeo.

Zita története

 

Virágzik az emberkereskedelem hazánkban

 

Emberkereskedelem vagy rabszolgaság

 

Dunakeszin történt

 

Gyermekkereskedelem hazánkban

 

 

Vissza

 

 

Felebarátunk testének bármilyen megsértése, megsebzése vagy megerőszakolása a teremtő Isten meggyalázása!
Ferenc pápa